2010-06-15 07:05 av patrik sporre:

Facebook

Mitt konto på Facebook (http://www.facebook.com/patriksporre) är vilande och har aldrig egentligen varit aktivit..