2013-01-02 12:56 av patrik sporre under naturen:

8 taggar hem från Skottland

Stag Bruar Lodge Atholl Estates Scotland

kronhjort | ripa | fjällripa | bruar lodge | atholl estates | skottland
2011-07-03 20:05 av patrik sporre under naturen:

Trolle-Ljungby

Trolle-Ljungby Kråkfälla

trolle-ljungby | kråkfälla | viltvård
2011-01-23 18:53 av patrik sporre under naturen:

Stödutfodring

Två av flera foderstationer på Morlanda. Kombinationen fodertunna och ensilage vid en och samma foderstation har de senaste två vintrarna bara visat att rådjuren lämnar ensilaget orört. - Får ensilaget stå ensamt blir det ett helt annat intresse, storleken på en bal gör den också lämpad att använda på platser som är svåra att nå när snön ligger djup.

En foderstation med tunna genererar klart mer intresse men kräver också mer skötsel och kontinuerlig påfyllning. I fodertunnorna kör vi en kombination av Renfor från Lantmännen och korn som finns tillgängligt på gården. Konstruktionen är också något som ändras och uppdateras efter varje säsong, den perfekta designen skulle vara om det gick att undvika alla form av väta..

Morlanda Foderstation Viltvård Rådjur Stödutfodring

Morlanda Ensilage Viltvård Rådjur Stödutfodring

viltvård | stödutfodring | rådjur | renfor | ensilage | korn
2010-11-20 10:13 av patrik sporre under naturen:

Söt (den till höger)

Highland Cattle Morlanda

highland cattle | morlanda
2010-08-04 22:39 av patrik sporre under naturen:

Kummel

Under gårdagseftermiddagen tillbringade familjen några timmar på berget där vi röjde upp och tog fram ett kummel som varit omöjligt att se de senaste 10 åren på grund av all tall och annat som vuxit upp. Detta kummel har givetvis ringa betydelse för navigationen till sjöss idag, det är inte heller ett storslaget kummel men nu går det i alla fall att se där det står i ensam majestät.

Positionen är N58°11'28.1", E11°31'33.5". Länk till Google Maps här.

kummel | navigation | google maps