2011-01-23 18:53 av patrik sporre under naturen:

Stödutfodring

Två av flera foderstationer på Morlanda. Kombinationen fodertunna och ensilage vid en och samma foderstation har de senaste två vintrarna bara visat att rådjuren lämnar ensilaget orört. - Får ensilaget stå ensamt blir det ett helt annat intresse, storleken på en bal gör den också lämpad att använda på platser som är svåra att nå när snön ligger djup.

En foderstation med tunna genererar klart mer intresse men kräver också mer skötsel och kontinuerlig påfyllning. I fodertunnorna kör vi en kombination av Renfor från Lantmännen och korn som finns tillgängligt på gården. Konstruktionen är också något som ändras och uppdateras efter varje säsong, den perfekta designen skulle vara om det gick att undvika alla form av väta..

Morlanda Foderstation Viltvård Rådjur Stödutfodring

Morlanda Ensilage Viltvård Rådjur Stödutfodring

viltvård | stödutfodring | rådjur | renfor | ensilage | korn