2010-07-15 12:49 av patrik sporre under arbete:

Ericsson eStore

"From application store to digital marketplace"

I senaste numret av tidningen Ericsson Review föräras det projekt jag var med och startade upp, och även drev innan jag gick på min pappaledighet, med sex sidor. Artikeln finns här eller som PDF.

ericsson | estore | application | store | digital | marketplace