2011-05-22 19:19 av patrik sporre under politik:

Miljöpartiets kongress

Axplock av inkomna motioner:

- Skafferier ska vara obligatoriska i nya hus

- Ta ifrån jägarna viltvården

- Förbud mot försäljning av kött

- Förbud mot motorsport

- Avskaffa ränta och inflation

miljöpartiet | kongress | liberalism