2010-08-04 22:39 av patrik sporre under naturen:

Kummel

Under gårdagseftermiddagen tillbringade familjen några timmar på berget där vi röjde upp och tog fram ett kummel som varit omöjligt att se de senaste 10 åren på grund av all tall och annat som vuxit upp. Detta kummel har givetvis ringa betydelse för navigationen till sjöss idag, det är inte heller ett storslaget kummel men nu går det i alla fall att se där det står i ensam majestät.

Positionen är N58°11'28.1", E11°31'33.5". Länk till Google Maps här.

kummel | navigation | google maps